JOGI NYILATKOZAT

A SGO-PENC.HU OLDAL TULAJDONOSA ÉS ÜZEMELTETŐJE A Budapest Főváros Kormányhivatala (A TOVÁBBIAKBAN SZOLGÁLTATÓ).


A Szolgáltató honlapjának tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban Tartalom) egyéni jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog a Szolgáltatót illeti meg, ezért a Szolgáltató jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésre.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása.

A Szolgáltató azonban hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználók saját, személyes használatra a web oldalak kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz azonban a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot. A Szolgáltató a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 94. §) és büntetőjogi (Btk. 329/A. §) következményei lehetnek.

A Szolgáltató a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére - tekintve, hogy azon a Szolgáltatótól független változtatás is történhet - felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom épsége érdekében. A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.Felhasználási feltételek

Amikor Ön a Budapest Főváros Kormányhivatala – továbbiakban BFKH – internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a BFKH. Az általunk szolgáltatott közérdekű információk egy része közvetlenül a Kormányzati Portálról is elérhető, emellett a honlapunkról kiindulva számos további szolgáltatást a Kormányzati Portálon vehet igénybe. Ezekben az esetekben Ön honlapunkat elhagyja, átlép a Kormányzati Portálra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. (Böngészőprogramja mutatja a képernyőn, hogy Ön éppen hol jár.)

A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.
A regisztráció során birtokunkba jutott adatokat harmadik fél számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adjuk tovább.

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Ez a tájékoztató a honlapunkkal kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Látogatóink személyes adatainak kezelése csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. A BFKH más tevékenységei során is kapcsolatba kerül az állampolgárokkal, ügyfelekkel, melynek során kezeli az érintettek személyes adatait. A honlap működtetésekor – az adatvédelmi törvénnyel összhangban – a BFKH az alábbi legfontosabb alapelveket tartja szem előtt:

  • A tudatosan átadott magántermészetű adatokat a BFKH csakis arra a célra használja fel, amire rendelkezésére bocsátották, az így gyűjtött adatokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja tovább.
  • A BFKH az általa őrzött magántermészetű adatokat minden törvényes módszerrel védi az illetéktelenektől.
  • A BFKH a honlap látogatóiról automatikusan keletkező információkat tárol: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. A BFKH ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel.
  • A honlap más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz, a BFKH azonban semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért és eljárásmódjáért.


A BFKH internetbiztonsági elvei
A weboldal biztonságos működésének biztosítása érdekében, valamint hogy szolgáltatásunk minden felhasználónak rendelkezésére álljon, a weboldal tartalmának engedély nélküli megváltoztatására irányuló bármilyen tevékenység tilos és büntetőeljárást von maga után.