A Galileo és az ionoszféra

Új ionoszféra-megfigyelő szolgáltatás indult a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) felhasználói részére.

A GNSS jelzavarások egyik legnagyobb okozói az ionoszférikus hatások, ezért nagyon fontos, hogy képesek legyünk előrejelezni és kiküszöbölni ezeket. Ezt a célt szem előtt tartva az Európai Bizottság által támogatott Galileo Ionoszféra Előrejelző Szolgálat (Ionosphere Prediction Service – IPS) folyamatosan megfigyeli a nap- és ionoszféra-aktivitását, hogy még megfelelő időben értesíthesse a GNSS felhasználókat azoknak a különböző alkalmazásokra és GNSS jelekre mért várható hatásáról.

A szolgáltatás lehetővé teszi bármilyen mértékű zavar előrejelzését mind európai, mind pedig globális szinten. A riasztásokat három időskálán bocsátják a regisztrált felhasználók rendelkezésére – azonnali figyelmeztetés, 30 perces és 24 órás előrekelzés –, abban az esetben, ha a felhasználó által előzőleg beállított küszöbértéket meghaladja az előrejelzés paramétereinek értéke.

Az IPS előnyös lehet minden olyan felhasználó részére, akinek tevékenységét komolyan megzavarhatja a GNSS nem megfelelő teljesítménye, különösen igaz ez például a légi közlekedési és szállítási ágazat biztonsága szempontjából. Ezen kívül olyan kutatóintézetek számára is hasznos lehet, amelyek az űridőjárás vizsgálatában érdekeltek, így a szolgáltatás adatait saját adataikkal egyesítve egy még megbízhatóbb előrejelzésen dolgozhatnak.

A szolgáltatás prototípusának fejlesztését az Európai Unió Horizon 2020 kutatás-fejlesztési programja finanszírozta, bevonva mérnököket és kutatókat szerte Európából. A prototípust jelenleg az olaszországi Isprából működtetik, ahol a teszteléseket és a validációt is végzik, valamint új termékek kifejlesztésén is dolgoznak, amelyekkel bővíteni szeretnék a portfóliót.

Az IPS jelenleg három témakörben több mint 160 különböző terméket fejleszt. Feltérképezik a Nap aktív területeit, ennek tükrében előrejelzéseket tudnak készíteni a lehetséges napkitörésekről és koronakidobódásokról. A Napból származó nagyenergiájú részecskékre és a galaktikus kozmikus sugárzásra vonatkozó méréseket is végeznek, de információt kaphatunk globális és regionális szinten is az ionoszféta teljes elektrontartalmáról (total electron content – TEC) és szcintillációról.

Forrás: gsa.europa.eu